Om du ska köpa mark och bygga hus är det inte ett bolån du ska ta utan då är det ett byggnadslån som gäller eftersom det annars skulle vara svårt både för dig och banken att veta exakt hur mycket du behöver låna.

Så funkar ett byggnadslån

 • Byggnadslån kan användas för köp av mark och bostadsbygge men även för utbyggnader och större renoveringar. Skulle du köpa ett renoveringsobjekt är det här också lånet för dig.
 • Det är husets förväntade värde efter bygget som avgör hur mycket du får låna om du ska bygga ett nytt hus, renovera en bostad eller göra en utbyggnad.
 • Byggnadslånet fungerar inte som ett vanligt lån utan snarare som en kontokredit. Du får ett maximalt kreditutrymme som du får utnyttja allteftersom ditt bygge eller din renovering fortskrider.
 • Banken kräver att du styrker dina utgifter med kvitton och de fakturor du betalat så att de har koll på hur ditt bygge/renovering framskrider och att krediten verkligen går till bygget/renoveringen och inget annat.
 • När bostaden är klar ska den besiktigas och protokollet ska du skicka till din bank. Efter det görs en värdering av bostaden som ligger till grund för ditt kommande bolån. Det är nämligen så att ditt byggnadslån upphör efter att allt är klart och krediten ska omvandlas till ett helt vanligt bolån och då måste bostaden vara värderad.
 • Det är det nya husets värde som väger tyngst när banken bedömer hur mycket du får låna, inte din inkomst. Om du ska göra en utbyggnad eller renovera din gamla bostad är det husets förväntade värde efter utbyggnaden/renoveringen som man tar hänsyn till.

Det här behöver du när du gör din ansökan

 1. Den beräknade kostnaden för hela ditt projekt.
 2. Redovisning av dina beräknade produktionskostnader.
 3. Ritningar över din byggnation.
 4. Om en entreprenör ska bygga åt dig måste du bifoga kontraktet mellan dig och entreprenören.
 5. Skulle du ha köpt ett hus som är i behov av en omfattande renovering ska du bifoga ett köpeavtal.
Johannes Larsson

Johannes Larsson är en erfaren finansskribent specialiserad på lån. Med över tio års erfarenhet, har han tjänat som redaktör på flera stora finansiella webbplatser och blivit citerad i välrenommerade tidningar som Forbes, Business Insider och Entrepreneur.