Förstå amorteringen på bolånet

Amortering är ett vanligt begrepp som det kastas omkring med i lånevärlden. Är man dock nybörjare när det kommer till lån kan det hända att man inte riktigt vet vad detta begrepp innebär.

Förmodligen kommer du någon gång köpa en bostad och behöva ta ett bolån där du ska amortera på lånet och just därför ska vi i denna text titta närmare på hur just amorteringskrav på bolån fungerar.

Vad är amortering?

Med amortering avses en avbetalning av en skuld. Med andra ord kommer du amortera på alla de lån du tar. Vad gäller specifikt amortering av bolån så delas skulden upp i enlighet med en amorteringsplan. Denna plan ser nu ut på följande vis:

  • Till att börja med finns ett bolånetak som innebär att du inte får belåna din bostad till mer än 85 procent.
  • Alla lån som överskrider 70 procent av bostaden måste årligen hålla en amorteringstakt på 2 procent av hela lånebeloppet.
  • Den som önskar hålla en lägre årstakt har möjlighet att amortera endast 1 procent om lån av bostaden uppgår till mellan 50 – 70 procent.
  • När det gäller värdering kan bostaden omvärderas högst vart femte år eller i särskilda fall då en avsevärd förändring i bostaden ägt rum, detta gäller dock inte vanliga åtgärder såsom köks- eller badrumsrenoveringar. En omvärdering innebär givetvis att amorteringskraven kan förändras.

Innan dessa nya amorteringskrav infördes behövde den som tagit ett bolån endast betala räntekostnaden på sitt lån, inte amortera på själva lånet. Sedan vid försäljning av bostaden betalas pengarna du lånat tillbaka till banken. Hade det gjorts någon vinst, behåller låntagaren denna själv, efter att vinstskatten har dragits.

Nya amorteringskrav

I juni 2016 trädde Finansinspektionens nya amorteringskrav på bolån i kraft. Amorteringskravet lanserades egentligen redan 2015 för att stävja de enorma prisökningarna på bostadsmarknaden, men i realiteten blev kravet försenat eftersom juridiska frågetecken behövde redas ut.

Den initiala idén med det nya amorteringskravet är att dämpa de näst intill okontrollerbara effekterna på bostadsmarknaden. De flesta som ska köpa bostad lånar mer än 50 % och det har påpekats att amorteringstakten hittills varit alldeles för låg. Resultatet blir en dämpande effekt på bostadsmarknaden tack vare att månadsbetalningarna nu blir högre.

Undvika överbelåning och långsiktigt sparande

Nya amorteringskravet gäller alla nytecknade lån. Dock tillämpar bankerna redan reglerna på frivillig basis. Med de nya amorteringskraven kommer många undvika att överbelåna sig och en del ser det även som ett givet tillfälle att sälja sin bostad. Dessa parallella effekter kommer förhoppningsvis bidra till en generellt stagnerande effekt på bostadsmarknaden.

Det är även möjligt att se amorteringskravet som en slags sparform. Under förutsättning att bostadspriserna fortsätter stiga så ökar chanserna för bättre vinst när du väl säljer din bostad.

Renoveringar höjer belåningen

Den som gör en omfattande renovering behöver eventuellt höja sitt befintliga lån. Det kan medföra att lånet glider in i nivå mellan 50 eller 70 procent och amorteringskravet blir då ett faktum. Till dess att det utökade lånet är avbetalat så tvingas du amortera utifrån ditt totala lån för bostaden. Är du inte tillräckligt uppmärksam kan det bli problem om du inte kalkylerat för de nya amorteringskraven.

Om en renovering krävs kan det ibland vara smartare att spara ihop till den med egna medel. Då kan du själv bestämma i vilken takt pengar ska sättas av. Om du gjort bristfälliga ekonomiska kalkyler och lånar pengar så måste du sedan följa amorteringskravet, dock brukar de flesta banker hjälpa till med en kalkyl och göra en bedömning av betalningsförmågan. Överbelåning är ett allt vanligare problem som Finansinspektionen i allt större grad vill förhindra. Att hamna i en lyxfälla bör undvikas till varje pris.

Undantag i amorteringskravet

Det finns faktiskt några undantag när det kommer till de nya kraven på återbetalning, till exempel omfattas inte nyproducerade bostäder av amorteringskravet under de fem första åren. Även den som blir sjuk eller arbetslös under en längre tid kan bli befriad från kravet.

Johannes Larsson

Johannes Larsson är en erfaren finansskribent specialiserad på lån. Med över tio års erfarenhet, har han tjänat som redaktör på flera stora finansiella webbplatser och blivit citerad i välrenommerade tidningar som Forbes, Business Insider och Entrepreneur.