Låna utan inkomst – är det möjligt?

Det är lätt att hamna i en ekonomisk knipa där man kan vara i behov av ett lån just precis när man inte har någon större inkomst.

Även om det självklart försvårar dina möjligheter, så är det fortfarande inte helt omöjligt att låna pengar utan inkomst.

Här ska vi på Credit.se visa dig vad du har för möjligheter att få ett litet lån om du har en riktigt låg inkomst eller ingen inkomst av tjänst alls.

Om du saknar deklarerad inkomst

Skulle du ha en inkomst idag men inte hade det tidigare finns det risk för att din nya inkomst inte syns i kreditupplysningen, ibland syns nämligen bara den senast deklarerade inkomsten i den.

I sådana fall bör du komplettera din ansökan med ett arbetsgivarintyg, anställningsavtal eller liknande där det tydligt framkommer hur mycket du tjänar och vad för typ av anställning du har.

Om du har en riktigt låg inkomst

Det finns många långivare som inte har några specifika inkomstkrav när det gäller deras små lån, istället gör de en helhetsbedömning av ansökandens ekonomiska situation.

Så om du bara tjänar något tiotusental kronor per år bör du vända dig till en sådan långivare eller till en som bara har ett inkomstkrav på 25 000 kr/år eller 50000 kr/år beroende på hur mycket du tjänar.

Om du lever på A-kassa, sjukpenning eller pension

De långivare som tydligt visar hur mycket man måste tjäna per år för att få låna godkänner sällan ansökningar från folk som lever på A-kassa eller sjukpenning, men en del av de långivare som gör en individuell bedömning kan göra det.

De flesta accepterar emellertid att man lever på pension men har ibland en övre gräns för hur gammal man får vara för att få låna.

Om du arbetar extra, är timanställd eller har ett kort vikariat

Det är sällan några problem att ta ett litet lån om man är timanställd, har ett vikariat eller bara jobbar extra eftersom avbetalningstiden är så kort.

Det viktiga är att din inkomstkälla varar över hela löptiden.

Om du studerar

En del långivare ser på studiebidrag som en inkomstkälla eftersom det faktiskt påverkar din disponibla inkomst och det gör egentligen studielånet också, därför är det inte helt omöjligt att ta smslån även om man studerar.

Du kan öka din chanser ytterligare om du jobbar extra vid sidan av studierna, till exempel på kvällar och helger eller på sommarlovet.

Om du inte har någon inkomst alls

Det är mycket svårt att få ett lån om man inte har någon inkomst alls, för hur ska du då ha råd att betala tillbaka på ditt lån?

Det finns emellertid vissa långivare som kan tänka sig att låna ut utan inkomst, men det kräver att din ekonomi i allmänhet är ganska bra.

Johannes Larsson

Johannes Larsson är en erfaren finansskribent specialiserad på lån. Med över tio års erfarenhet, har han tjänat som redaktör på flera stora finansiella webbplatser och blivit citerad i välrenommerade tidningar som Forbes, Business Insider och Entrepreneur.